Obserwacje ptaków w Puszczy Boreckiej

05.08.2019

 

Wyjazd na obserwacje ptaków

10 sierpnia 2019 r.

wyjazd spod CEE godz. 7.15

powrót w godzinach popołudniowych

 

Na terenie Puszczy Boreckiej k występują żyzne i dobrze uwilgotnione gleby, sprzyjające bogactwu i różnorodności biocenoz, które zachowały znaczny stopień naturalności. Puszcza Borecka jest ostoją ptactwa o znaczeniu europejskim. Stwierdzono występowanie 141 gatunków ptaków, a wśród nich wiele gatunków zagrożonych wyginięciem. Podczas wyjazdu skupimy się na obserwacji ptaków szponiastych. Wstępna inwentaryzacja wykazała istnienie gniazd orła bielika, rybołowa, myszołowa, gołębiarza i innych. Zarejestrowano również obecność bociana czarnego.

 

Będzie to wyjazd samochodami osobowymi, więc prosimy o wcześniejsze zapisy oraz 
o ewentualne informacje, kto mógłby udostępnić swoje auto do transportu innych uczestników.
 
Zapisy:
r.cimochowska@cee.elk.pl
507 830 569
 
Koszt wyjazdu: 15 zł (opłata za paliwo)