Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych

09.04.2018
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Biebrzański Park Narodowy serdecznie zapraszają na warsztaty pt.:
 
„Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych”
 
W najbliższy piątek będziemy rozmawiać o tym jaki wpływ na przyrodę ma intensyfikacji rolnictwa, o nowoczesnych metodach upraw ziemi oraz o zagrożeniach płynących z tego faktu. Jak również o obecnym wpływie zmian klimatycznych na środowisko i uprawy rolne, degradację terenów szczególnie cenny przyrodniczo oraz na zanikanie określonych gatunków ptaków. Przedstawimy również argumenty jak istotny wpływ na środowisko i życie człowieka mają zmiany w gospodarce wodnej. W tym celu serdecznie zachęcamy do przybycia na warsztat by dowiedzieć się nieco więcej dlaczego mokradła i bagna są tak istotne dla utrzymania ekosystemu, jak również zapoznać się z działaniami hydrotechnicznymi w ramach działań projektu LIFE13 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” realizowanym przez Biebrzański Park Narodowy.