Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo - Mazurski Park Krajobrazowy

03.10.2017
 
W dniach 16-17 października Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym zapraszają przedstawicieli Mazurskiego Parku Krajobrazowego do udziału w projekcie "Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo". Odbiorcami są dzieci i młodzież z ełckich szkół, jak również uczniowie ze szkół poza Ełkiem. Podczas trwania spotkań uczniowie dowiedzą się w jaki sposób chroniona jest przyroda Parku, jak należy o nią zadbać oraz pokazane zostaną najważniejsze atrakcje przyrodnicze Parku. 
 
Pierwszy dzień spotkań 16 października (poniedziałek) -  prelekcje w Ełckich szkołach.
 
Drugi dzień spotkań 17 października (wtorek)  jest dniem wyjazdowym do szkół poza Ełkiem.
 
 
Spotkanie  w szkole trwa 45 minut. O spotkaniu decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. 
 
 
Zapisy:
Tel.: 87 610 16 24,
mailowo: e.sigiel@cee.elk.pl
osobiście: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU