PRZEWODNIK ROWEROWY - WOKÓŁ JEZIORA EŁCKIEGO

05.02.2019

 

UWAGA!! UWAGA!!              NOWY PRZEWODNIK ROWEROWY - WOKÓŁ JEZIORA EŁCKIEGO!!                  DO POBRANIA !!

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Towarzystwem Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej oraz Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym 

serdecznie zapraszają do zapoznania się z

PRZEWODNIKIEM ROWEROWYM - WOKÓŁ JEZIORA EŁCKIEGO 

 

Dzielimy się z Państwem naszym drugim przewodnikiem rowerowym!!

"Powiat ełcki jest podobno powiatem z największą liczbą jezior w Polsce. Liczący sześćdziesiąt tysięcy mieszkańców  Ełk, otoczony jest wianuszkiem jezior. Granice miasta swoimi wodami omywają Jezioro Ełckie, Selment Mały, Szyba i Sunowo. Nieodległe są również jeziora: Selment Wielki, Szarek, Herta Duża i Herta Mała. Herbowym jeziorem miasta jest Jezioro Ełckie, nad którym ono powstało i wzdłuż brzegów, którego się rozwija, starając się wykorzystać jego atuty." 

Proponujemy około 20 – kilometrową trasę rowerową wokół Jeziora Ełckiego. Trasa pozwoli zobaczyć miasto z bliska, w jego szczególnie atrakcyjnych częściach, jak również umożliwi popatrzenie na nie z oddali. Trasę starliśmy się poprowadzić istniejącymi już ścieżkami rowerowymi, a tam, gdzie ich nie ma, możliwie, jak najbezpieczniej. W opisie trasy zwróciliśmy uwagę na otaczającą nas przyrodę oraz obiekty historyczne.

Jezioro Ełckie jest 12 – tym, co do głębokości jeziorem Polski. Jego maksymalna głębokość to 56 m. Jezioro jest wyraźnie podzielone na trzy plosa (zachodnie, środkowe i północne). Największe i najgłębsze jest ploso środkowe. Poziom lustra wody waha się w granicach 119,9 – 120,4 m n.p.m. Wahania poziomu lustra wody spowodowane są m.in. tym, że Jezioro Ełckie jest jeziorem przepływowym dla rzeki Ełk. Stan wody w rzece Ełk jest regulowany jazami powyżej Jeziora Ełckiego - w Stradunach i poniżej - w Nowej Wsi Ełckiej. Jezioro, mimo, że zaliczane do najgłębszych w Polsce, nie należy do największych. Jego powierzchnia wynosi 380 ha, co daje mu 120 – te miejsce w kraju pod względem wielkości. Prajezioro było znacznie większe. Obejmowało obszar obecnego Jeziora Ełckiego oraz jezior: Selment Mały i Szyba, Jeziora Barany i Herta Duża oraz jeziora Szarek i Sunowo. Dawny jego obszar tworzy dziś obniżenie jeziorne o powierzchni płaskiej, okresowo lub stale podmokłej, wyniesionej średnio od 0,5 do 1 m ponad poziom wody w Jeziorze Ełckim. Wody Jeziora Ełckiego utrzymują się w II klasie czystości. Jezioro nie jest objęte strefą ciszy.

Opracowaniem trasy oraz tekstem zajął się Jarek Wasilewski - należy do Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej, m.in. Licencjonowany przewodnik turystyczny na teren województwa warmińsko - mazurskiego od 2001r.; Licencjonowany pilot wycieczek od 2004r.; Instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa od 2014r.; Instruktor znakowania szlaków turystycznych od 2015r.

 

do pobrania -----------  PRZEWODNIK ROWEROWY "Wokół Jeziora Ełckiego" 

 

Wersja papierowa przewodnika DOSTĘPNA w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy ul. Parkowej 12.  
 
 

Wersję elektroniczną oraz papierową przewodnika rowerowego sfinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie