Rejs ornitologiczny

28.04.2023
 
 
Rejs ornitologiczny
14 maja 2023
 
start: parking przy CEE godz. 5:30
strat rejsu: Port Giżycko
powrót: ok godz. 14.00
 
 
 
Rejs ma charakter przyrodniczo – krajoznawczy i każdemu może dostarczyć wielu ciekawych wrażeń. Mazurskie jeziora cechują się wielką bioróżnorodnością. Unikalny jest styk wód śródlądowych i lądu z ich bogactwem przyrodniczym – wzdłuż brzegu występuje pas roślin ziemno-wodnych, wśród których koncentruje się życie ptaków.
 
Rejs jeziorami: Kirsajty, Dargin, Kisajno 
 
 
 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
 
obowiązują zapisy:
Centrum Edukacji Ekologicznej
87 610 16 24