Rowerem i pieszo przez Białowieski Park Narodowy

22.08.2018

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne oraz Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej

zapraszają na działanie

Rowerem i pieszo przez Białowieski Park Narodowy

 

Najstarszy w Polsce Park Narodowy, utworzony w 1947r. na bazie istniejącego od 1921r. leśnictwa „Rezerwat”, które obejmowało ochroną najbardziej cenny przyrodniczo fragment Puszczy Białowieskiej, położony w widełkach rzeki Narewki i Hwoźnej.

„Dlaczego Białowieski PN jest wyjątkowy? Przede wszystkim dlatego, że chroni fragment pierwotnego lasu niżowego, jaki kiedyś porastał niziny Europy. Dziś Puszcza Białowieska to właściwie jedyna pozostałość, swoisty relikt po pradawnych, naturalnych lasach liściastych i mieszanych strefy umiarkowanej. Zróżnicowanie gatunkowe, nieporównywalnie większe niż w innych lasach, dotyczy właściwie każdej grupy organizmów. Ponadto, możemy tu obserwować procesy przyrodnicze zachodzące spontanicznie i nieprzerwanie od tysięcy lat. Dzięki temu Puszcza stanowi swoisty punkt odniesienia dla przekształconych lasów gospodarczych Europy. To specyficzne laboratorium przyrody jakim jest Puszcza Białowieska, umożliwia prowadzenie obserwacji jedynych w swoim rodzaju, nigdzie indziej niemożliwych do przeprowadzenia.”

Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych i rzadkich okazów. Na ekspozycji stałej prezentowane są najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne (grąd, ols, łęg, bór sosnowy, borealna świerczyna bagienna), procesy ekologiczne (np. fazy rozkładu drewna) i zjawiska przyrodnicze (np. niezwykłe bogactwo gatunków królestwa grzybów i świata zwierząt). W części kulturowej ekspozycji ukazano sposoby historycznego użytkowania Puszczy na przestrzeni wieków (sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny, wąskotorowe kolejki leśne).

Muzeum Przyrodniczo-Leśne to także stale zmieniające się wystawy czasowe oraz wieża widokowa.

REGULAMIN 

1 września (sobota)

4:30 – start przy CEE / umieszczenie rowerów na przyczepkę rowerową

5:00 – wyjazd z Ełku do Białowieskiego Parku Narodowego

ok. 9:00 – dojazd do Białowieskiego Parku Narodowego

9:00 – zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo - Leśnego w BPN z przewodnikiem I grupa

9:10 - zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo - Leśnego w BPN z przewodnikiem II grupa 

10:30 – 11:00 – śniadanie / przygotowanie rowerów do trasy

11:00 – 14:00 – rajd rowerowy oraz wędrówka piesza po rezerwacie ścisłym BPN z przewodnikiem (3 godz.) – grupa piesza rozdziela się na 2 mniejsze grupy

ok. 14:30 – 16:00 – czas wolny / pakowanie rowerów na przyczepkę rowerową

16:00 – wyjazd do Ełku

ok. 20:00 – zakończenie

 

Koszt 50 zł/os.

 Opłata pobierana na bilety wstępu do Muzeum Przyrodniczo - Leśnego, wstęp do rezerwatu ścisłego BPN oraz usługę przewodnicką.

Opłatę proszę uiścić do 30 sierpnia (czwartek) w siedzibie CEE przy ul. Parkowej 12

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń!

 

Zapisy:

biuro@cee.elk.pl

87/610 16 24

bądź w siedzibie CEE przy ul. Parkowej 12

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie