Spotkanie z Adamem Zbyrytem "Trucie zwierząt - środki, skala i motywacje

30.03.2022

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zaprasza na spottkanie z Adamem Zbyrytem

"Trucie zwierząt - środki, skala i motywacje"

7 kwietnia (czwartek) 2022

godz. 17:00

Trucie  zwierząt to bardzo poważny problemem na całym świecie. Często niedoceniany, a jego  skala jest mało znana. Trucie, którego sprawcami są ludzi, dotyczy zarówno zwierząt dzikich, jak i domowych. Odbywa się w sposób celowy lub jest powodowane nieświadomie. W  pierwszym przypadku do najczęściej stosowanych substancji należą  insektycydy, nierzadko zakazane, a w drugim zazwyczaj trutki na  gryzonie. W niektórych rejonach Europy nawet kilkadziesiąt procent  zdiagnozowanych śmiertelnych przypadków wśród dzikich zwierząt, a często  jeszcze więcej pośród zwierząt domowych, spowodowanych jest przez  otrucie. Spośród dzikich zwierząt najczęstszymi ofiarami są ptaki  drapieżne i ssaki, w tym głównie padlinożerne. Z analizy wielu  opisanych przypadków tego zjawiska wynika, że główną motywacją stojącą  za celowym truciem zwierząt przez ludzi jest ochrona żywego inwentarza oraz dzikich  zwierząt użytkowanych łowiecko.