Sprzątanie Świata 2014

05.09.2014

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne oraz Nadleśnictwo Ełk zapraszają do udziału w dorocznej akcji Sprzątania Świata. Jej celem jest uwrażliwienie na potrzebę dbania o przyrodę oraz ukazanie, że to, jak wygląda otoczenie w którym żyjemy, zależy od nas samych.

Oprócz osób dorosłych i młodzieży staramy się zachęcać do udziału w akcji również najmłodsze dzieci, aby już od wczesnych lat kształtować w nich przekonanie , że każdy ma wpływ na przyrodę wokół nas.

Sprzątanie Świata to świetna lekcja poszanowania środowiska.

Jak zwykle zapewniamy rękawice, worki oraz chleb i kiełbasę na ognisko (wydawanie materiałów 18 kwietnia od godziny 8:30).

Prosimy o zgłoszenia placówek oraz podanie liczby uczestników do dnia 12 września 2014 r., co konieczne jest do zakupienia odpowiedniej ilości niezbędnych materiałów. Zgłoszenia przyjmowane są w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12, tel. 87 610 16 24.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 15 września 2014 (poniedziałek) o godzinie 14:00, w sali nr 2 w CEE w Ełku, ul. Parkowa 12. Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze sprawy organizacyjne oraz wspólnie z przedstawicielem Urzędu Miasta Ełku wyznaczymy tereny objęte akcją.