Sprzątanie Świata 2015

07.09.2015
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne oraz Nadleśnictwo Ełk zapraszają do udziału w dorocznej akcji Sprzątania Świata. Jej celem jest uwrażliwienie na potrzebę dbania o przyrodę oraz ukazanie, że to, jak wygląda otoczenie w którym żyjemy, zależy od nas samych. 
Oprócz osób dorosłych i młodzieży staramy się zachęcać do udziału w akcji również najmłodsze dzieci, aby już od wczesnych lat kształtować w nich przekonanie , że każdy ma wpływ na przyrodę wokół nas. Sprzątanie Świata to świetna lekcja poszanowania środowiska.
 
Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały do sprzątania (worki, rękawice), a po zakończeniu akcji zapraszamy na ognisko i kiełbaski.
 
Zapisy grup przyjmowane są do 14 września 2015 r.
 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, 
87 610 16 24,
r.cimochowska@cee.elk.pl