Statkiem po trawie Elbląg - Buczyniec

04.05.2022

 

 

Rejs statkiem na trasie Elbląg - Buczyniec

Jest to najdłuższy, przeszło 4,5 godzinny rejs po Kanale Elbląskim. Rozpoczyna się on na przystani mieszczącej się przy ul. Wodnej 1b w Elblągu w samy sercu Starego Miasta. Statek płynąc rzeką Elbląg dopływa do rezerwatu przyrody na jeziorze Drużno. Jest to akwen wyjątkowy ze względu na występujące tu liczne gatunki ptactwa wodnego oraz błotnego. Bogaty jest także w różnorodną roślinność, co stanowi o jego wyjątkowych walorach. Po ok 2,5 godzinach statek dopływa do odcinka pochylniowego Kanału Elbląskiego. W trakcie rejsu pasażerowie na pokładzie pokonają kolejno 5 pochylni wspinając się wraz ze statkiem „pod górę”. Unikalny na skalę światową system pochylni pozwala pokonać blisko 100 metrową różnicę wysokości między Elblągiem a Buczyńcem, gdzie kończy się rejs.

 

Dnia: 29 maja (niedziela)

zbiórka, godz. 8:30 rano

miejsce: parking przed CEE w Ełku

powrót około godz. 1:00 w nocy

 Program:

godz. 8:30 - zbiórka na parkingu przed CEE w Ełku
godz. 8:35 - wyjazd autokarem do Elblaga
godz. 14:05 - rozpoczęcie rejsu Elbląg - Buczyniec
+ - godz. 19:00 - 20:00  - czas wolny na kolację
godz. 20:00 - powrót do Ełku

 

kosz: 70,00 zł / os.

opłata biletu na rejs, transport

 

Wpłaty można dokonać przelewem:

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne

72 1020 4724 0000 3502 0027 6832

ul. Parkowa 12

Tytułem: Opłata za wyjazd do Elbląga 

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: e.sigiel@cee.elk.pl

 

UWAGA: osoba zostanie zapisana na listę wyjazdową w momencie wysłania potwierdzenia płatności. ! 

 

Zapisy:

tel. 87 610 16 24