Turniej Rowerowy w ramach ETZT

15.09.2022
 
 
Turniej Rowerowy
w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności
5-ego października 2022 r. odbędzie się Turniej Rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Uczestnicy będą mieli możliwość zmierzenia się z zagadnieniami dotyczącymi zasad ruchu drogowego oraz sprawdzenia umiejętności poruszania się w ruchu miejskim. W ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie klas IV-VI będą pokonywać tor przeszkód oraz przemierzą określoną trasę z zastosowaniem się do znaków poziomych i pionowych. Uczestnicy miło spędzą czas, a jednocześnie sprawdzą umiejętności prawidłowego uczestnictwa w ruchu miejskim. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone, a wszystkich uczestników zaprosimy na ognisko (zapewniamy prowiant).
 
 
Zapraszamy 3 - osobowe drużyny z klas IV-VI szkół podstawowych
 
Drużyny zmierzą sie w dwóch kategoriach: 
 
- tor przeszków
- miasteczko rowerowe (umiejętność poruszania sie w ruchu miejskim)\
 
 
Po turnieju zapraszamy wszystkich uczestników na ognisko (zapewniamy kiełbaski oraz pieczywo)
 
 
 
 
 
 
Na zgłoszenia drużyn czekamy do 3-ego października 2022 r.
 

 

Karty zgłoszenia można przesłać na adres mailowy:

biuro@cee.elk.pl

lub dostarczyć osobiście do CEE w Ełku