VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego

06.07.2014
VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego to cykliczne liczenie odbywające się co 10 lat na terenie całego areału lęgowego gatunku. Do tej pory wyniki spisów przeprowadzonych w Polsce zostały opublikowane dla lat 1974, 1984, 1994-95 i 2004. Według ostatniego z 2004 roku w Polsce gnieździło się od 49 900 do 55 100 par bociana, co stanowiło około 20% światowej populacji tego gatunku. W kolejnych latach na stałych powierzchniach badawczych zanotowano gwałtowny spadek liczebności. Potwierdzają to również wyniki Monitoringu Ptaków Flagowych i Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych. 
 
Potrzebni obserwatorzy!
 
Zwykle prace terenowe w ramach międzynarodowych spisów były wykonywane przez wolontariuszy. Tak będzie również w tym roku. Na terenie całej Polski powstały regionalne inicjatywy liczenia bocianów. W każdym województwie są koordynatorzy zbierający deklaracje od obserwatorów, którzy będą liczyć bociany w poszczególnych gminach.
Na stronie http://www.iop.krakow.pl/dbPtak/bocian można sprawdzić stan zajęcia gmin przez obserwatorów, znaleźć informacje kontaktowe koordynatorów wojewódzkich i instrukcję liczenia. Ze strony będzie można ściągnąć formularz do zapisywania obserwacji w terenie. 
Liczenia prowadzi się między 5 a 20 lipca.
Podstawową jednostką terytorialną spisu jest gmina. Inwentaryzacją należy objąć wszystkie miejscowości w gminie, co przy użyciu roweru lub samochodu zajmuje kilka dni (zależnie od pogody, wielkości gminy, liczby gniazd i znajomości terenu). Dla wykrytych gniazd ocenia się sposób ich zajęcia. 
 
Osoby, które chciałyby wziąć udział w Spisie
zapraszamy do odwiedzenia strony
http://www.iop.krakow.pl/dbPtak/bocian
i skontaktowanie się z koordynatorem regionalnym
w celu rezerwacji gminy.