"Z pasji do przyrody"

26.04.2013

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym serdecznie zapraszają do udziału w projekcie

 

 

 

"Z pasji do przyrody"

 

Działanie zakłada przeprowadzenie 5 imprez turystyczno-krajoznawczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli rozwijać indywidualne zamiłowania i zainteresowania, a tym samym podreperować swoją kondycję zdrowotną i sprawność fizyczną. Poznawać historię i tradycje regionu.

 

 

Nauka w zgodzie z zasadą:

 

"Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział a zrozumiem"

 

 

Wędrówka według mapy - 7 maj

Marsz na orientację - 16 maj

Spływ kajakowy - 26 maj

Spacer po Ełku - 17 czerwiec

Turniej krajoznawczo - turystyczny - 20 czerwiec

 

 

 

Ogłaszamy nabór na spacer po Ełku

 

l

Spacer jest kolejnym działaniem należącym do projektu „Z pasji do przyrody”. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z ełckich placówek. Ma na celu wzbudzenie chęci poznania historii i tradycji swojego regionu. Pogłębianie wiedzy krajoznawczej i historycznej. Spacer jest przypomnieniem wiedzy na temat regionu. Wiedza ta przydatna będzie w teście krajoznawczym, który stanowić będzie pierwszy etap turnieju krajoznawczo-turystycznego, który odbędzie się 20 czerwca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

 

 

 

termin  17 czerwiec (poniedziałek)

godzina 10:00 - 14:00

trasa teren miasta Ełku

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

REGULAMIN SPACERU

 

 

Po spacerze odbędzie sie ognisko w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

 

Uczestnictwo w spacerze jest nieodpłatne.

 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel. 87 610 16 24, lub osobiście w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12, bądź mailowo: e.sigiel@cee.elk.pl

 

 

Ogłaszamy nabór na turniej krajoznawczo - turystyczny

 

 

Przeznaczony jest dla dzieci ze szkół  podstawowych miasta Ełku. Celem Turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku jak i rozwijanie sprawności fizycznej niezbędnej dla zdrowego funkcjonowania każdego człowieka.

 

 

 

termin  20 czerwca (czwartek)

godzina 10:00 - 14:00

miejsce Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

 

 

Do udziału w turnieju mogą zgłaszać się 5-osobowe zespoły z ełckich szkół podstawowych z klas 4-6. Z każdej szkoły może zgłosić się dowolna ilość 5-osobowych zespołów. 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA TURNIEJ

 

REGULAMIN TURNIEJU

 

 

W ramach turnieju odbędą się następujące konkurencje:Etap I – wiedza – test krajoznawczy o EłkuEtap II – sprawnościowy  turystyczne ABC


1. Mierzenie odległości i wysokości w terenie. 
2. Obliczanie wieku drzewa. 
3. Rzut podkową do celu. 
4. Rozpoznawanie roślin, gatunków drzew. 
5. Szybkość i umiejętność rozstawiania namiotu. 
6. Przeciąganie liny. 
7. Pokonanie toru z przeszkodami (sztafeta).

 

 

 

Zapisy prowadzone są do dnia 18 czerwca (wtorek).

 

 

Zapisy pod numerem
tel. 87 610 16 24, lub osobiście w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul.
Parkowa 12, bądź mailowo: e.sigiel@cee.elk.pl

 

 

Projekt współfinansowany z Funduszy Urzędu Miasta Ełku i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.