zajęcia edukacyjne "Żyjemy w zgodzie z naturą"

04.04.2024

 

Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych

Współpraca: Regina Merchelska, Małgorzata Russek

 

Zapisy: 660 437 189 

 

Wkraczamy w tajemniczy świat ekologii - Zajęcia mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez nauczanie o ekologii. Przez zabawę, manipulowanie, obserwację, badanie i działanie dzieci uczą się na zajęciach poznawać otaczający je świat. 

Rok z życia bociana białego - Uczestnicy dowiadują się, że bocian biały jest ptakiem wędrownym. Zapoznają się z: trasami przelotów, lokalizacją i sposobem budowy gniazd, wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami, miejscami żerowania i rodzajem pokarmu, boćkowymi kłopotami.

Spójrz na las okiem ekologa - W trakcie zajęć dzieci poznają mieszkańców poszczególnych warstw lasu oraz zależności występujące między nimi; wkraczają w różne typy lasów, a bawiąc się, poznają rolę roślin i zwierząt w przyrodzie.

Dzięcioł - twórca dziupli  - Głównym celem zajęć jest poznanie gatunków dzięciołów występujących w Polsce. W trakcie zajęć uczestnicy poznają życie dzięciołów, dowiadują się, co jest ich pokarmem, co to jest dziupla i jak powstaje, uczą się przystosowań dzięcioła do kucia w drzewie. 

Poznajemy drzewa najbliższej okolicy - Podstawowym celem zajęć jest budowanie więzi emocjonalnej dziecka z przyrodą oraz poznawanie jej innymi niż wzrok zmysłami. Przy pomocy okazów naturalnych oraz przewodników dzieci uczą się rozpoznawać najczęściej spotykane w najbliższej okolicy gatunki drzew. 

Tajemnicza woda, powietrze i gleba - W trakcie zajęć uczniowie poznają zasoby wody na naszej planecie, jej krążenie w przyrodzie oraz metody racjonalnego gospodarowania wodą we własnych domach. Dowiadują się, jak powstaje gleba, co to jest profil glebowy, wykonują takie profile. Poznają, co zawiera gleba i obserwują te składniki przez mikroskop stereoskopowy. 

Życie ptaków drapieżnych  - W trakcie zajęć uczestnicy oglądają pióra ptaków, poznają ich typy i budowę (pióra konturowe i puchowe). Uczą się rozpoznawać ptaki po ich sylwetkach w locie, budowane przez nie gniazda, zaznajamiają się z tokami oraz ze zjawiskiem kainizmu. 

Sowy - nocne drapieżniki - Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z kilkoma gatunkami polskich sów, ich zwyczajami i biologią oraz uświadomienie konieczności ochrony tych ptaków. Uczestnicy poznają pojęcie wypluwki, sposób jej tworzenia, zbierania i przechowywania. 

Jak działają prawa w przyrodzie? – W trakcie zajęć uczestnicy poznają magnetyzm, elektryczność, napięcie powierzchniowe, siły przylegania, spójności. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń, doświadczeń z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych.

Monitoring wód Jeziora Ełckiego - Dzieci za pomocą walizek EKO oznaczają twardość wody, zawartość azotanów, azotynów, fosforanów oraz określają jej pH. Pobierają próbki bezkręgowców, obserwują materiał biologiczny za pomocą mikroskopów stereoskopowych i określają skład jakościowy i ilościowy organizmów zasiedlających wody (makrofauny bezkręgowej). 

 

 

 

 

   

Regina Merchelska

07.05.2024

8:00 – 11:00

Małgorzata Russek

8.05.2024

8:15 – 11:15

Małgorzata Russek

9.05.2024

8:15 – 11:15

Regina Merchelska

14.05.2024

8:00 – 11:00

Małgorzata Russek

15.05.2024

8:15 – 11:15

Małgorzata Russek

16.05.2024

8:15 – 11:15

Regina Merchelska

21.05.2024

8:00 – 11:00

Małgorzata Russek

22.05.2024

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

23.05.2024

8:15 – 11:15

Regina Merchelska

28.05.2024

8:00 – 11:00

Małgorzata Russek

29.05.2024

8:15 – 11:15

Regina Merchelska

04.06.2024

8:00 – 11:00

Małgorzata Russek

05.06.2024

8:15 – 11:15

Regina Merchelska

11.06.2024

8:00 – 11:00

Małgorzata Russek

12.06.2024

8:15 – 11:15

Małgorzata Russek

13.06.2024

8:15 – 11:15