Zajęcia edukacyjne "Tajemniczy świat przyrody"

01.09.2021

Zajęcia edukacyjne „Tajemniczy świat przyrody”

Uczestnicy: grupy „0”, uczniowie szkół podstawowych

Czas trwania zajęć: ok 2 godziny lekcyjne

 

  1. Spacery przyrodnicze - zajęcia terenowe

Pod kierunkiem przyrodniczki uczestnicy obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Poruszone zostaną tematy związane z porostami: czym są i jaką pełnią rolę w przyrodzie. 

  1. Spacery ornitologiczne - zajęcia terenowe

Spacer wzdłuż rzeki oraz brzegiem jeziora. Podczas spaceru uczestnicy będą uczyć się obserwacji, zostaną także omówione zasady prawidłowego dokarmiania ptaków. Spróbujemy znaleźć ptasie pióra, które pooglądamy z bliska. Porozmawiamy o obrączkowaniu ptaków: w jakim celu się to robi oraz o tym, co zrobić, jak zobaczymy/znajdziemy ptaka z obrączką.

  1. Zajęcia o kwiatach i zapylaczach

W zależności od warunków atmosferycznych zajęcia obywają się w terenie lub w sali edukacyjnej

Omówiona zostanie budowa kwiatów oraz ich przystosowania do różnych rodzajów zapylenia. Wyjaśniamy, czym różnią się kwiaty obu- i jednopłciowe, przywołamy także pojęcie roślin jedno- i dwupiennych. Omówmy różne rodzaje kwiatostanów (m.in. grono, kłos, koszyczek) – dla każdego rodzaju podamy przykład rośliny z danym typem kwiatostanu. Porozmawiamy także o zapylaczach (wyjaśniamy pojęcie), podkreślimy jak ważna jest ich rola w przyrodzie. Istnieje możliwość organizacji część warsztatowej, gdzie uczestnicy w grupach wykonają domki dla pszczół samotnic z butelek PET i trzciny;

  1. Zajęcia o liściach i owocach roślin (jesień)

W zależności od warunków atmosferycznych zajęcia obywają się w terenie lub w sali edukacyjnej

Omawiamy budowę i funkcje organów roślin. Tłumaczymy, dlaczego liście jesienią zmieniają kolor, a następnie opadają. Uczymy rozpoznawać różne gatunki drzew po liściach i owocach. Omawiamy również przystosowania roślin do różnych sposobów rozsiewania. Zwracamy uwagę, że sterty opadłych liści są schronieniem dla wielu zwierząt w czasie zimy. Istnieje możliwość organizacji części warsztatowej, gdzie dzieci wykonają bukiet lub prace plastyczne z wysuszonych liści.

Terminy:

Poniedziałek 20, 27 września

Piątek 17, 24 września

8:40 – 10:10

8:40 – 10:10

10:25 – 11:55

10:25 – 11:55

12:10 – 13:40

12:10 – 13:40

 

Zapisy:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

87 610 16 24

Opłata 2 zł/uczestnik