Baza

Oferujemy:

- 3 dobrze wyposażone sale dydaktyczne,

- sprzęt multimedialny

- stanowiska komputerowe z dostępem do internetu

- sprzęt do obserwacji mikroskopowych i stereoskopowych

- walizkowe labolatoria do badania jakości wody i gleby

- wideotekę i bibliotekę