Czystyelk.pl - informacje o sposobie odbioru odpadów w Ełku

1 lipca 2013 roku zmienia się sposób odbioru odpadów

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 lipca 2011 r. przyjął zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości na skutek których każda gmina w Polsce została zobowiązana do przyjęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami. Dlatego od 1 lipca 2013 r. to gmina zapewnia (za opłatą) usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

 

http://www.czystyelk.pl/