10- lecie Klubu Miłośników Ptaków - podsumowanie działań

23.06.2016
Od 10-ciu lat Klub Miłośników Ptaków działający przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku łączy dzieci, młodzież, a także dorosłych mieszkańców Ełku w celu: 
  • szerzenia wiedzy na temat ptaków, zagrożeń, możliwości ich ochrony;  
  • śledzenia stanu i zmian ornitofauny Mazur Garbatych i innych obszarów Polski;  
  • organizacji spotkań, dyskusji i wykładów mających na celu upowszechnienie idei ochrony przyrody;
  • udziału w akcjach, projektach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych związanych z ornitologią we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.
Klub Miłośników Ptaków prowadził obserwacje ptaków zarówno na terenie miasta, jak i w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Ptaki mogliśmy spotkać niemal wszędzie, zarówno wiosną, latem, jesienią, jak i zimą. O każdej porze roku ptaki były równie intrygujące. Spotkanie było podsumowaniem wszystkich działań, obserwacji i wyników, jakie przez 10 lat udało się zebrać i udokumentować. Poprowadził je Sławomir Michoń - człowiek z ogromną pasją i wiedzą, który od samego początku koordynuje wszystkie działania Klubu i który sprawia, że ptasi świat jest nam coraz bliższy i bardziej poznany. Uczestnicy wzięli udział w quizach: Jaki to ptak?, Głosy ptaków i Ogólna wiedza o ptakach. Było przy tym dużo zabawy i uśmiechu. Wszystkim serdecznie dziekujemy za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania Klubu Miłośników Ptaków.