Eko Graffiti

29.06.2013

W tym roku juz po raz drugi odbyły się warsztaty EKO Graffiti dla młodzieży organizowane przez CEE w Ełku. Warsztaty prowadził Dariusz Paczkowski - działacz społeczny, załozyciel i wpsółpracownik wielu organizacji pozarządowych (Front Wyzwolenia Zwierzą, Klub Gaja); grafficiarz, street artowiec, koordynator ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji i praw człowieka. Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy próbowali swoich sił w malowaniu graffiti. Celem warsztatów byłom włączenie młodzieży w akcję popierającą kampanię "Cyrk bez zwierząt". Tworzone graffiti było głosem sprzeciwu wobec zmuszania zwierząt do wykonywania czynności niezgodnych z ich naturą i niehumanitarnej tresurze powszwchnie stosowanej w cyrku. Działanie w słusznej sprawie nakłoniło uczestników do refleksji nad zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, a także było przykładem promowania zachowań proekologicznych poprzez działania artystyczne.