Europejskie Dni Ptaków - wyjazd w okolice wsi Biała Olecka

10.10.2018

Wyjazd w okolice wsi Biała Olecka

- Europejskie Dni Ptaków

6 października 2018

 

W dniach 5-7 października 2018 r. obchodzone były Europejskie Dni Ptaków. W tym czasie obserwatorzy z całej Europy wyruszyli z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków. To  bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów. Centrum Edukacji Ekologiczne w Ełku oraz Klub Miłośników Ptaków również uczestniczyli w obchodach tych dni - 6 października odbył się wyjazd ornitologiczny w okolice wsi Biała Olecka. Miejsce to obfituje obecnością wielu gatunków ptaków, w tym łabędzi krzykliwych, kaczek oraz ptaków siewkowych. W wyjeździe uczestniczyło 14 osób.

Lista gatunkowa:

bielik, bogatka, czajka, czapla biała, czapla siwa, gawron, gęś zbożowa, grzywacz, kormoran, krakwa, krzyżówka, łabędź krzykliwy, makolągwa, mazurek, mewa srebrzysta, modraszka, nurogęś, pliszka siwa, płaskonos, potrzos, skowronek, sójka, szpak, śmieszka, świstun, trznadel, wrona siwa.