I Liczenie Ptaków Wodnych Zimujących w Ełku

01.04.2014