Letnie zajęcia "Ekowakacje"

04.07.2017

I turnus półkolonii za nami, odbył się on w dniach 26 - 30 czerwca. Zajęcia rozbudzały potrzebę kontaktu z przyrodą; kształtowały kulturę ekologiczną dzieci; integrowały uczestników poprzez gry, zabawy i konkursy. Prowadzącą zajęcia była trenerka edukacji ekologicznej - Regina Merchelska.