Lipcowy spacer ornitologiczny

15.07.2014

Tym razem, Klub Miłośników Ptaków, w ramach spaceru ornitologicznego, przyłączył się do VII Ogólnopolskiego Liczenia Bociana Białego. Miesiąc lipiec  to okres, kiedy młode bociany stoją już na gniazdach i można je łatwo policzyć. W sobotę rano strugi wody z nieba zmusiły nas do przełożenia imprezy na niedzielę. Niestety, sytuacja zupełnie nie uległa poprawie, ale postanowiliśmy się nie poddawać i plan zrealizować. W miarę upływu czasu było coraz lepiej i kończyliśmy objazd w przyjemnie przygrzewającym słońcu. W ciągu 3 godzin odwiedziliśmy następujące miejscowości: Regiel, Kałęczyny, Giże, Brodowo, Koziki, Sordachy, Mrozy, Regielnicę. Zinwentaryzowaliśmy 16 bocianich gniazd, w których było łącznie 41 młodych. Najliczniejszego przychówku bociany dorobiły się w Brodowie i Mrozach - po 5 młodych. Chociaż spis bociana białego był wiodącym tematem spaceru, obserwowaliśmy też inne gatunki. Zebrało się ich 30, a najciekawszymi były kania czarna i piskliwiec.