Majowy spacer ornitologiczny

19.05.2014

Majowy spacer ornitologiczny

Klub Miłośników Ptaków działający przy Ełckim Stowarzyszeniu Ekologicznym od wielu lat organizuje spotkania, dyskusje i wykłady mające na celu upowszechnienie idei ochrony przyrody, szerzenie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń, możliwości ich ochrony.  W ramach działalności Klubu 17 maja 2014 odbył się Majowy spacer ornitologiczny. Sławomir Michoń – koordynator Klubu – wraz z uczestnikami spaceru udali się w zaciszne tereny miejskie, aby wspólnie rozpoznawać ptaki w ich naturalnym środowisku. Ponieważ rozwinięte liście drzew utrudniały obserwacje wzrokowe, tym razem uczestnicy skupili się na nauce rozpoznawania ptasich głosów. Warunki pogodowe sprzyjały, więc udało się zaobserwować 27 gatunków ptaków i usłyszeć kilkanaście z nich. Były to zarówno gatunki zimujące w Ełku, jak i takie które pojawiły się u nas dopiero w okresie wiosennym. 

Gatunki zobaczone bądź usłyszane:

bogatka,cierniówka(głos),dymówka,dzwoniec,gąsiorek,grzywacz, jerzyk,kapturka(głos), kawka, krętogłów(głos), krzyżówka, kulczyk, kwiczoł, łabędź niemy, łyska, mazurek, modraszka, oknówka, perkoz dwuczuby, piecuszek(głos), pleszka, pliszka siwa, rybitwa rzeczna, słowik szary, sroka, szczygieł, szpak, śmieszka, wrona, zaganiacz(głos), zięba.

GALERIA ZDJĘĆ