Majowy spacer ornitologiczny 20.05.2017

22.05.2017
W sobotę o 7.00 W punkcie zbiórki pojawiło się 9 osób i bez zbędnej zwłoki ruszyliśmy na zaplanowaną trasę. Pogoda dopisała, było słonecznie, ciepło (nawet za bardzo) i prawie bezwietrznie. Obserwowaliśmy na terenie wokół CEE, następnie na łąkach i nieużytkach na zachód od Jeziora Ełckiego, potem pomiędzy torami kolejowymi i obwodnicą (ul. Konieczki). Zanotowaliśmy 40 gatunków obejrzanych i 4 rozpoznane po głosie. Padł więc rekord spaceru majowego - ubiegłoroczny wynik zwiększyliśmy o 2.
 
Co ucieszyło szczególnie:
- nowy gatunek dla miasta - remiz (ptak słyszany i widziany przy CEE oraz tegoroczne gniazdo przy obwodnicy)
- powrót brzegówek do opustoszałej od kilku lat kolonii za jeziorem
- wizualna obserwacja słowika szarego (zwykle słychać go na wyciągnięcie ręki, lecz dostrzec nie sposób)
 
Zaskoczeniem in minus był brak choć jednej zięby. W ten sposób lista gatunków, które na majowym spacerze obserwujemy "obowiązkowo", skurczyła się do 14.
 
Lista gatunkowa:
białorzytka, błotniak stawowy, bocian biały, bogatka, brzegówka (nowy dla maja), cierniówka, czajka (nowy), czapla siwa, dymówka, dzwoniec (głos), gawron, gęgawa (nowy), grzywacz, jerzyk, kapturka (głos), kawka, kormoran, krętogłów, krzyżówka, kwiczoł, łabędź niemy, łyska, makolągwa, mazurek, modraszka, oknówka, perkoz dwuczuby, piegża (głos), pierwiosnek, pleszka (głos), pliszka siwa, pliszka żółta, pokląskawa, remiz (nowy), rybitwa rzeczna,
skowronek(nowy), słowik szary, sroka, szpak, śmieszka, trzciniak, wrona, wróbel, zaganiacz.