Obserwacje gęsi - wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego

17.03.2015
14 marca 2015 r.odbył się wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego w celu obserwacji dzikach gatunków gęsi. Kotlina Biebrzańska stanowi ważny przystanek dla gęsi wędrujących wiosną na lęgowiska, w czasie sezonowych przelotów. Mimo iż aura niezbyt sprzyjała wyjściom terenowym, udało się zaobserwować wielotysięczne stada gęsi białoczelnej, a także stada gęgawy oraz przedstawicieli gęsi zbożowej. Wyjazd był znakomitą okazją do poznania również innych gatunków ptaków pojawiających się na tamtejszych rozlewiskach, m.in.: uczestnicy mieli okazję obserwować łabędzia czarnodziobego i krzykliwego, duże stada kaczek i przedstawicieli różnych gatunków ptaków szponiastych.