Obserwacje ptaków w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

28.05.2018

W sobotę 26 maja 2018 r. w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej odbyły się w dwóch turach - porannej i popołudniowej, stacjonarne obserwacje ornitologiczne.

Tym razem chcieliśmy zainteresować takim sposobem rekreacji rodziny z dziećmi i ewentualnie osoby niepełnosprawne. Największą uciechę sprawiła obserwującym para wilg oraz zaganiacz, a szczególnie jego popisy wokalne. Zanotowaliśmy łącznie 24 gatunki obejrzane i 3 rozpoznane po głosie.

Lista gatunkowa:

białorzytka, bogatka, cierniówka(głos), dymówka, grzywacz, jerzyk, kawka, kos, krzyżówka, kwiczoł, łabędź niemy, łyska, mazurek, modraszka, perkoz dwuczuby, piegża, pierwiosnek(głos), szpak, słowik szary(głos), szczygieł, śmieszka, trzciniak, wilga, wrona, zaganiacz, zięba, rybitwa rzeczna.