Obserwacje ptaków w Puszczy Boreckiej

18.04.2019

13 kwietnia 2019 odbył się wyjazd do Puszczy Boreckiej na obserwacji ptaków. Puszcza Borecka leży na wschód od Krainy Wielkich Jezior w północnej części Pojezierza Ełckiego. Pod opieką przewodnika - Andrzeja Suleja, przemierzyliśmy szlaki w poszukiwaniu ptaków oraz ciekawych okazów roślinnych. Teren ten obfituje w liczne śródleśne zbiorniki wodne różnej wielkości, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i sztucznego, oraz będące rezultatem działalności bobrów - niewielkie zalewy na leśnych strumieniach przegrodzonych przez tamy bobrowe. Puszcza Borecka należy też do najcenniejszych ostoi ptaków związanych z siedliskami leśnymi w Polsce. W wyjeździe uczestniczyło 21 osób.