Prezentacja "Czynna ochrona dubelta w Dolinie Górnej Narwi"

15.02.2016
13 lutego 2016 r.
 
W ramach działalności Klubu Miłosników Ptaków odbyła się prezentacja Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Tym razem naszym gościem była Katarzyna Curyło, która  opowiadała o realizacji projektu dotyczącego czynnej ochrony dubelta w dolinie Narwi. Z danych Państwowego Monitoringu Środowiska i lokalnych grup ornitologów zajmujących się tym gatunkiem wynika, że w Polsce nastąpił znaczący spadek jego liczebności. W tych nielicznych miejscach gdzie dubelty jeszcze przetrwały największym dla nich zagrożeniem jest utrata siedlisk lęgowych. Jeszcze do niedawna rolnicy prowadzili w dolinach rzecznych ekstensywną gospodarkę łąkowo-pastwiskową, która sprzyjała ptakom wodno-błotnym. Wraz z ograniczeniem użytkowania kośnego i prawie całkowitym zanikiem wypasu bydła i koni pojawił się problem zarastania łąk trzciną i krzewami. Z potrzeby zahamowania niekorzystnych zmian siedliskowych pociągających za sobą spadek liczebności cennych i rzadkich gatunków, zrodził się projekt czynnej ochrony dubelta. W trakcie prezentacji zaprezentowane zostały ciekawe informacji na temat tego gatunku oraz omówione zostały dotychczasowe działania związane z ochroną dubelta w dolinie Narwi. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.