Prezentacja "Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce”

27.11.2018

23 listopada 2018 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyło spotkanie z ornitologiem Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który opowiedział o realizacji projektu związanego z ochroną wybranych gatunków ptaków na terenie obszarów Natura 2000. Projekt objął swoimi działaniami dwa województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie a na ich terenie aż 4 obszary Natura 2000 (Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Białowieska oraz Puszcza Knyszyńska). Gatunki jakie wchodzą w zakres działań to bielik, kania ruda, kania czarna, orlik krzykliwy i bocian czarny. W ramach projektu relizowany jest szereg działań:

  • badania telemetryczne 12 orlików krzykliwych celem poznania żerowisk
  • rozpoznanie stanu zasobności żerowisk bociana czarnego oraz zwiększenie jego zasobów przez zarybianie cieków Puszczy Białowieskiej
  • budowa platform gniazdowych dla bociana czarnego
  • budowa oczek wodnych oraz zastawek jako miejsca rozrodu płazów dla zwiększenia zasobności żerowisk orlika krzykliwego
  • działania edukacyjne (diaporama, strona internetowa, materiały promocyjne, zajęcia w szkołach, kołach łowieckich) pozwolą poszerzyć wiedzę a tym samym pomogą w ochronie gatunków objętych działaniem projektu.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.