Prezentacja pt. "Życie na kupie. Czy się opłaca? Wady i zalety gniazdowania w kolonii lęgowej

28.10.2019
25 października naszym gościem był ornitolog i popularyzator nauki Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP). Na Ziemi żyje ponad 10 000 gatunków ptaków. Około 13% z nich gnieździ się w koloniach. Dlaczego to robią? Jaką funkcję pełni takie zachowanie? W czasie spotkania z dowiedzieliśmy się dlaczego kormorany, czaple siwe, gawrony i wiele innych ptaków wybierają tę właśnie formę gniazdowania.
 W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.