Prezentacja PTOP "Ochrona rybitw w województwie warmińsko-mazurskim"

23.03.2015
W Centrum Edukacji Ekologicznej odbyła się prezentacja Sebastiana Menderskiego – Kierownika Regionalnego Biura Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Olsztynie. Prezentacja dotyczyła projektu, w jaki zaangażowali się ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, mianowicie w budowanie rybitwom rzecznym sztucznych wysp, gdyż w ostatnich latach w woj. warmińsko-mazurskim znacznie pogorszyły się warunki życia tych ptaków. Rybitwy rzeczne gniazdują na wyspach piaszczystych,  gdzie nie ma wysokiej roślinności. Przez lata takie idealne warunki te ptaki znajdowały na wyspach mazurskich jezior, jednak z biegiem czasu ich naturalne siedliska zaczęły zanikać. W trakcie spotkania można było dowiedzieć się,  jak realizowano projekt  oraz jakie są jego efekty przyrodnicze.