Prezentacja PTOP - "Ratuj Kwiecewo"

31.03.2014

29 marca 2014 odbyła się prelekcja Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Poprowadził ją Sebastian Menderski, kierownik regionalnego biuro PTOP w Olsztynie. Uczestnicy bliżej poznali walory przyrodnicze zbiornika wodnego Kwiecewo.  Jego najbliższe otoczenie stanowi obszar niezwykle cenny dla ptaków, płazów oraz ssaków. Na polderze Kwiecewo stwierdzono gniazdowanie co najmniej 23 gatunków ptaków wodno-błotnych. Szczególnie cenna i unikalna na skali regionu jest duża kolonia lęgowa rybitwy białowąsej. W okresie wędrówek wiosennych i jesiennych obserwowano na tym terenie 58 gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym aż 19 gatunków ptaków blaszkodziobych oraz 15 gatunków ptaków siewkowych. Zbiornik wodny w Kwiecewie jest miejscem, gdzie regularnie i licznie odbywa się rozród takich rzadkich i chronionych gatunków płazów jak m.in. kumak nizinny  i rzekotka drzewna . W trakcie prezentacji przedstawione zostały również sposoby i formy ochrony tego zakątka.