Przedwiosenny spacer ornitologiczny

20.03.2017

Spacer rozpoczął się o godz. 7:00 pod CEE, skąd 8 uczestników wyruszyło na obserwacje terenowe w okolice Jeziora Ełckiego, Haleckiego oraz Jeziora Łaśmiady. Przedwiośnie  to wyjątkowo atrakcyjny okres dla obserwatorów ptaków, gdyż  poza gatunkami przebywającymi w naszym kraju przez cały rok można obserwować zarówno osobniki powracające na krajowe lęgowiska, jak i te, dla których Polska jest tylko kolejnym etapem podróży w drodze na tereny położone bardziej na wschód i na północ. 

LISTA GATUNKÓW