Rezerwaty przyrody Polski północno-wschodniej

20.03.2014

W dniu 20 marca 2014r. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym zaprosiło przedstawiciela  Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów, Pana Romana Rogozińskiego, do udziału w projekcie "Rezerwaty przyrody Polski północno-wschodniej".  Uczniowie dzięki spotkaniu zapoznali się z rodzajami rezerwatów znajdujących się w Polsce północno-wschodniej, poznali ich różnorodność, sposób ochrony, zagrożenia na jakie są narażone.  Główny cel jaki towarzyszy przy tworzenia rezerwatów ochrony – dlaczego  są aż tak ważne i potrzebne. Spotkanie wzbogaciło wiedzę uczniów z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.