VII Światowy Cenzus Gniazd Bociana Białego

20.10.2014

W lipcu 2014 r. odbył się VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego, do którego przyłączyło się również Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.  Spis Bociana Białego  to cykliczne liczenie odbywające się co 10 lat na terenie całego areału lęgowego gatunku. Do tej pory wyniki spisów przeprowadzonych w Polsce zostały opublikowane dla lat 1974, 1984, 1994-95 i 2004. Według ostatniego z 2004 roku w Polsce gnieździło się od 49 900 do 55 100 par bociana, co stanowiło około 20% światowej populacji tego gatunku. W kolejnych latach na stałych powierzchniach badawczych zanotowano gwałtowny spadek liczebności. Podczas sobotniej prelekcji zaprezentowane zostały wyniki tegorocznej inwentaryzacji gniazd bociana białego w mieście i gminie Ełk. Odbył się również pokaz filmu Artura i Saturniny Homanów „Kraina tysiąca bocianów”, poświęcony ochronie populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 „Ostoja Warmińska”.