Wiosenny spacer ornitologiczny

25.04.2017

22 kwietnia odbył się kolejny spacer ornitologiczny Klubu Miłośników Ptaków. Kapryśna pogoda starała się utrudnić nam obserwacje, ale byliśmy bardzo dzieli i w rezultacie zaobserwowaliśmy aż 38 gatunków ptaków. Trasa obserwacji: teren wokół CEE, Osiedle Zamkowe, żwirowania w NWE, Barany). W spacerze uczestniczyło 8 osób.