Wyjazd do Puszczy Boreckiej - 8 kwietnia 2017

10.04.2017
Obserwacje rozpoczęliśmy w miejscowości Wolisko, gdzie czekał na nas przewodnik – Andrzej Sulej. Pan Andrzej od ponad 20 lat eksploruje Puszczę i niezwykle zajmująco opowiada o jej zasobach przyrodniczych. Tym razem wyprawa była bardziej botaniczna niż ornitologiczna. Poznaliśmy dużo ciekawostek dotyczących Puszczy Boreckiej, rzadkie gatunki porostów i roślin, wszystko w pięknym wiosennym słońcu. Ptaki niezbyt współpracowały, być może z powodu silnego i zimnego wiatru.
W ciągu całej wycieczki udało nam się zanotować łącznie 31 gatunków: 
bielik (kilka ptaków), błotniak stawowy (tokujący samiec i krążąca nad polami samica), bocian biały, bogatka, czajka, dzwoniec, gągoł, grubodziób, grzywacz, kawka, kos, kowalik, kruk, krzyżówka, kwiczoł, mazurek, myszołów, perkoz dwuczuby, pierwiosnek, pliszka siwa, raniuszek, rybołów (2 ptaki, daleko), samotnik, sikora uboga, skowronek, sójka, szpak, śpiewak, trznadel, zięba, żuraw (w tym wysiadujący, widziany z autokaru).