Wyjazd na obserwacje ptaków

07.10.2019
W dniach 4-6 października 2019 r. obchodzone są Europejskie Dni Ptaków. W tym czasie obserwatorzy z całej Europy wyruszą z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków. To  bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów. Centrum Edukacji Ekologiczne w Ełku również uczestniczyło w obchodach tych dni - 5 października odbył się wyjazd ornitologiczny w okolice wsi Biała Olecka. Miejsce to obfituje obecnością wielu gatunków ptaków, m.in. kaczek oraz ptaków siewkowych. W wyjeździe uczestniczyło 12 osób.
 
Lista gatunków (27):
batalion, bielik, cyraneczka, czajka, czapla biała, czapla siwa, grzywacz, kawka, kormoran, krogulec, kruk, krwawodziób, krzyżówka, łabędź niemy, mewa siwa, mewa srebrzysta sensu lato, myszołów, pliszka siwa, potrzos, skowronek, sroka, strzyżyk, śmieszka, wrona.
Z samochodu: mazurek, sójka, szczygieł.