"Wyprawa szlakiem schronów i magazynów wojskowych"

08.01.2019

Mazurska Pozycja Graniczna, to pas umocnień wybudowanych przez Niemców w latach 1940 -41 wzdłuż granicy ze Związkiem Radzieckim. Punkty oporu, to miejsca nasycone schronami bojowymi i biernymi, przystosowane również do obrony okrężnej. My eksplorowaliśmy już Punkt Oporu Prostki, gdzie 12 schronów rozmieszczonych jest na przestrzeni: Krupin - Prostki - Ostrykół. Na Punkt Oporu Katarzynowo składa się 6 schronów, z których 5 jest kompletnie zniszczonych. Tym nie mniej warto to miejsce zobaczyć. Część zachodnią Wytwórni Chemicznej penetrowaliśmy rok temu. Teraz zrobimy to z częścią wschodnią. Wytwórnia Chemiczna Prostki to oficjalna nazwa dla wojskowych magazynów materiałów wybuchowych, obiektu utajnionego do  lat 90 - tych.

Trasa:        Punkt oporu Katarzynowo Mazurskiej Pozycji Granicznej - Kopijki - Długosze - Wytwórnia Chemiczna Prostki - Prostki

Dystans: ~ 18 km

Wędrówkę po bezdrożach prowadzi Jarosław Wasilewski Instruktor Turystyki Kwalifikowanej w zakresie: turystyka piesza nizinna, Licencjonowany przewodnik turystyczny na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, należy do Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej