X Liczenie Ptaków Wodnych zimujących w Ełku

19.01.2015
18 stycznia 2015 r. 12-osobowa grupa osób wyruszyła na obserwacje ptaków zimujących w Ełku. Tym razem udało się zaobserwować:
  • 335 krzyżówek,
  • 6 łabędzi niemych,
  • 3 łyski,
  • prawie 200 śmieszek
  • i ponad 200 mew siwych.
Oprócz tego kilkadziesiąt mew srebrzystych i białogłowych (mewy liczone w przybliżeniu). Największy entuzjazm uczestników wzbudził siedzący daleko na lodzie dorosły bielik. Odnotowano stosunkowo niskie liczby ptaków, co spowodowane było słabym zlodzeniem powierchni wodnych i większym rozproszeniem ptactw. 
Inne widziane gatunki: gil, sroka, bogatka, kawka, gawron, wrona.
 
Z obrączek ornitologicznych odczytaliśmy:
- jedną na łabędziu niemym (ptak miejscowy, obrączkowany w 2010 roku w Ełku);
- 2 obrączki plastikowe i 3 metalowe na kaczkach krzyżówkach (ptaki miejscowe, obrączki założone w Ełku w lutym 2007 roku);
- 4 polskie (ełckie) obrączki plastikowe na mewach śmieszkach;
- jedna obrączka plastikowa polska na mewie srebrzystej/białogłowej (z Lubelszczyzny);
- jedna obrączka plastikowa litewska na mewie srebrzystej.