XV Zimowe Ptakoliczenie

28.01.2019
Zimowe Ptakoliczenie jest coroczną akcją, w czasie której każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.
Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach działalności Klubu Miłośników Ptaków zaprosiło ełczan do wspólnego liczenia  ptaków w dniu 26.01.2019 r. na trasie: wokół CEE, ul. Piękna, ul. Kilińskiego, ul. Emilii Plater, ul. Norwida, Cmentarz Komunalny, brzeg rzeki Ełk od mostu kolejowego do Jeziora Ełckiego. 
W ramach Zimowego Ptakoliczenia pragnęliśmy skupić się na tych gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej człowieka. Dzięki wynikom można tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków. Możliwe jest również zauważanie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Jest oczywiste, że wyniki nie powiedzą dokładnie, ile ptaków żyje zimą w Polsce, ale dzięki zbieranym co roku danym można śledzić potencjalne zmiany i sprawdzać, czy pokrywają się one z wynikami ściśle naukowych opracowań wykonywanych przez profesjonalnych ornitologów.
W spacerze uczestniczyło 9 osób.