XV Zimowe Ptakoliczenie

03.02.2020
1 lutego 2020 odbyła się spacer ornitologiczny w ramach 15. edycji  Zimowego Ptakoliczenia. Jest to coroczna akcja, w czasie której pragniemy skupić się na tych gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej człowieka. Dzięki wynikom można tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków. Możliwe jest również zauważanie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Jest oczywiste, że wyniki nie powiedzą dokładnie, ile ptaków żyje zimą w Polsce, ale dzięki zbieranym co roku danym można śledzić potencjalne zmiany i sprawdzać, czy pokrywają się one z wynikami ściśle naukowych opracowań wykonywanych przez profesjonalnych ornitologów. W tegorocznym spacerze uczestniczyło 6 osób.