Zimowe Ptakoliczenie

01.02.2024
Po trzech latach przerwy wróciliśmy do tradycji Zimowego Ptakoliczenia. Jest to akcja organizowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w czasie której każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. My liczyliśmy ptaki na trasie: wokół CEE, ul. Piękna, Plater, Norwida, cmentarz nr 1, Plac Jana Pawła II do rzeki Ełk i wzdłuż rzeki do jej ujścia.
osoby liczące - 8 
liczba ptaków - 404
liczba gatunków - 22
Przez 2,5 godziny spacerowego dreptania powstała poniższa lista: 
bogatka - 19, czeczotka - 1, dzwoniec - 2, gawron - 31, gil - 8, kawka - 19, krogulec - 1, krzyżówka - 111, łabędź niemy - 15, łyska - 7, mazurek - 17, mewa białogłowa - 6, mewa siwa - 46, mewa srebrzysta - 17, modraszka - 2, nurogęś - 2, sójka - 4, sroka - 7, śmieszka - 38, trznadel - 2, wrona siwa - 10, wróbel - 39.
 
fot. Józef Trębacz