Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy" - Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach

17.03.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zapraszają dzieci, młodzież, nauczycieli, członków organizacji pozarządowych i innych instytucji oraz grupy nieformalne do udziału w tegorocznych Wiosennych Działaniach na Warmii i Mazurach. Jest to kolejna już akcja, która w tym roku prowadzona jest pod hasłem: "Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy".
 
Akcja trwa od 3 marca do 30 kwietnia 2014 r.
 
Akcja ma charakter konkursowy, więc uczestnicy najbardziej zaangażowani w działania mogą ubiegać się o nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie. 
 
Działania w ramach akcji dotyczą dwóch obszarów:
 
                 I. Edukacja przyrodnicza
 
                        1. Szkolne ostoje przyrody
 
                        2. Inwentaryzacja przyrodnicza
 
                        3. Przyroda moich dziadków
 
                II. Edukacja odpadowa
 
                        1. Dzikie wysypiska 
 
                        2. Przyroda bez elektroodpadów
 
 
 
Uczestnicy Wiosennych działań muszą wykazać udział w conajmniej dwóch działaniach spośród pięciu wyżej wymienionych. W formularzu sprawozdania należy umieścić krótki opis zrealizowanych dwóch działań oraz dołączyć prezentację (w wersji cd lub papierowej), gdzie w szerszy sposób przedstawione będą podjęte działania (zdjęcia i opisy).
 
 
 
Formularz sprawozdania należy złożyć do 12 maja 2014 do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku (ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk). Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni grupę najbardziej zaangażowanych w działania uczestników.
 
 
 
Uroczyste podsumowanie Akcji Wiosenne działania na Warmii i Mazurach planowane jest w Olsztynie w dniu 7 czerwca 2014 r.