Galerie

25.09.2019

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Miejski Zakład Komunikacji zw dniach 16-22 września zaprosili do przyłączenia się do obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

W trakcie całego tygodnia odbyły się:

16-22 września „Korzystam z MZK” – zamiast auta należy wybrać miejską komunikację.

Należało wypełnić  deklarację,  dołączyć do niej skasowane bilety MZK w dn. 16-22 września, bądź skserowany bilet miesięczny, dekadowy oraz należło napisać krótką informację na temat podróży komunikacją miejską i przynieś je do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku do dnia 27 września 2019 r., Każdy z uczestników otrzyma upominek. 

22 września „Dzień bez samochodu” – bezpłatny przejazd komunikacją miejską za okazaniem dowodu rejestracyjnego.

Wszystkie osoby, które pozostawiły w domu swoje samochody były uprawnione wraz z rodzinami do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Dowód rejestracyjny upoważniał  do darmowego przejazdu osobę, na którą został wystawiony. Członkowie rodziny mogli korzystać z przejazdu wyłącznie w obecności posiadacza dowodu rejestracyjnego.

22 września "Rajd rowerowy - Rowerem przez Wigierski Park Narodowy" - propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. Wybranie alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania. W rajdzie rowerowym uczestniczyły 24 osoby.

25 września „Turniej rowerowy” – możliwość zmierzenia się uczniów z zagadnieniami dotyczącymi zasad ruchu drogowego oraz sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu miejskim. Zmagania drużynowe.

 

24.09.2019

Centrum Edukacji Ekologicznej i Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne organizowało w dniach 19-20 września konferencję turystyczno-krajoznawczą

"Perspektywy współczesnej turystyki - wędrówki północy"

Głównym założeniem konferencji było zbudowanie współpracy, która będzie łączyć, zrzeszać wszystkie podmioty zajmujące się branżą turystyczną w regionie, która pozwoli na realizację współnych działań turystycznych. Poprzez konferencję dążyliśmy do stworzenia markowych produktów turystycznych z zakresu turystyki edukacyjno-przyrodniczej, krajoznawczej, turystycznej oraz kulturowej.

Konferencja podzielona była na część teoretyczną i warsztatową (konferencja dwudniowa). Część teoretyczna - prelekcje zaproszonych gości z jednostek samorządowych, instytucji, stowarzyszeń zajmujących się turystyką na swoim obszarze w celu przedstawienia swojego regionu i omówienie doświadczeń z branży turystycznej. Część warsztatową prowadzi dr inż. Romuald Ziółkowski Prodziekan ds. Promocji i Rekrutacji Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Część warsztatowa rozpoczęłą się od prelekcji na temat tworzenia produktu turystycznego, po czym odbyła się praca w grupach nad jego tworzeniem.

Dziekujemy za udział jednostkom samorządowym, stowarzyszeniom, fundacjom które aktywnie włączyły się w konferencje. Mamy nadzieję do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. 

 

KONFERENCJA POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA EŁKU

Działanie wspófinansowane z budżetu Miasta Ełku w ramach projektu "Konferencja turystyczno-krajoznawcza - perspektywy współczesnej turystyki - wędrówki północy"

                                

24.09.2019
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Klub Miłośników Ptaków 20 września zaprosiło ełczan na prezentację ornitologiczną pt. "Co mówią ptasie obrączki?" 
Obrączkowanie ptaków jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik stosowanych w badaniu życia ptaków. Polega na znakowaniu ptaków metalowymi obrączkami zakładanymi na nogę.Każda obrączka posiada niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy, który niczym dowód osobisty charakteryzuje ptaka i pozwala go zidentyfikować przy powtórnej obserwacji, nawet po wielu latach. Porównanie danych z odczytów dostarcza informacji o przemieszczeniach ptaków, długości życia i innych aspektach ich biologii. Podczas spotkania zostały przedstawione między innymi przykłady „ptasiej turystyki”, i dowiedzielismy się skąd przylatują i dokąd docierają ptaki obserwowane w Ełku. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób.

Strony