Galerie

24.03.2014

Dnia 22 marca 2014. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbył się IV warsztat z rękodzieła artystycznego dla nauczycieli.Podczas 3-godzinnych zajęć uczestnicy kontynuowali haft angielski i biały wypukły zgodnie z zasadami, wskazówkami udzielonymi przez prowadzącą podczas III warsztatów z rękodzieła. Chęci i zaangażowanie miały olbrzymi wpływ na przebieg warsztatów, których celem było rozwijanie umiejętności artystycznych oraz pasji.    

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UCZESTNICTWO 

20.03.2014

W dniu 20 marca 2014r. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym zaprosiło przedstawiciela  Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów, Pana Romana Rogozińskiego, do udziału w projekcie "Rezerwaty przyrody Polski północno-wschodniej".  Uczniowie dzięki spotkaniu zapoznali się z rodzajami rezerwatów znajdujących się w Polsce północno-wschodniej, poznali ich różnorodność, sposób ochrony, zagrożenia na jakie są narażone.  Główny cel jaki towarzyszy przy tworzenia rezerwatów ochrony – dlaczego  są aż tak ważne i potrzebne. Spotkanie wzbogaciło wiedzę uczniów z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej. 

17.03.2014

15 marca 2014 odbył się przedwiosenny spacer ornitologiczny. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych udało się zaobserwować 21 gatunków ptaków. Były to zarówno gatunki zimujące w Ełku, jak i takie które pojawiają się u nas jedynie w okresie wiosennych przelotów. Uczestnicy z wielkim zaciekawieniem obserwowali pary gągołów, krakw i czernic. Udało się również dostrzec perkoza dwuczubego – zwiastuna nadchodzącej wiosny.

Strony