Certyfikat "Szkoła Przyjazna Środowisku"

09.02.2018
 
8 lutego 2018 roku Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał certyfikaty placówkom oświatowym przyjaznym środowisku.  Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań rekomendowała 34 szkoły/placówki do otrzymania Certyfikatu, w tym trzy placówki z regionu Ełku:
 
Zespół Szkół Nr 6 w Ełku
Miejskie Przedszkole “Słoneczna Ósemka” w Ełku
Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
 
Placówki dla osiągnięcia celów w ramach ubiegania się o Certyfikat podejmowały zintegrowane działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej uczniów i środowiska lokalnego oraz realizowały własne projekty ekologiczne różne od działań systemowych.