Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo

09.04.2013

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

 

 

 

Termin prelekcji 15-16 kwiecień

 

 

W dniach 15-16 kwiecień Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym zaprasza przedstawicielkę Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Panią Alinę Rodziewicz do udziału w projekcie "Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo".

 

 

Odbiorcami są: dzieci i młodzież ze szkół w Ełku, jak również uczniowie ze szkół w Olecku i Judzikach.

 

 

Pierwszy dzień spotkań to prelekcje w Ełckich szkołach. Drugi dzień spotkań rozpoczyna sie od prelekcji w szkole w Ełku, po czym jest dniem wyjazdowym do szkół w Olecku i Judzikach.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY