Galerie

25.09.2013

Akcje sprzątania organizowane są dwa razy do roku: 

  • w kwietniu - Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur;
  • we wrześniu - Sprzątanie Świata.

Dzięki współpracy z Nadlesnictwem Ełk akcją objęte są nie tylko tereny miejskie, ale również pobliskie lasy, do których ludzie wciąż wyrzucają rozmaite odpady. Poprzez udział w akcjach sprzątania uczestnicy uświadamiają sobie, że to jak wygląda okolica w której mieszkamy zależy głownie od nas samych. Do udziału zgłosiło się ok. 5 tyś. osób. Były grupy z ełckich placówek oświatowych jak i organizacje: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, MOS, Monar, Wolontariacki Ośrodek Wsparcia. Dzięki zaangażowaniu płetwonurków z klubu Humbak udało się również oczyścić dno Jeziora Ełckiego oraz rzeki Ełk. 

23.09.2013

Europejski Tydzień Mobilności co roku jest wspaniałą okazją do zachęcenia mieszkańców Ełku do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy chodzenia pieszo. Tegoroczne hasło „Czyste powietrze – to twój ruch” miało za zadanie pokazać, że mieszkańcy Ełku mogą wpłynąć na jakość powietrza poprzez ekologiczną mobilność, że wszyscy mają do odegrania w tym swoją rolę i nawet tak małe zmiany mogą poprawić jakość życia.

W ramach ETM Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadziło następujące działania:

 16-22 września - IDĘ DO SZKOŁY – przez cały tydzień trwała akcja skierowana do dzieci i rodziców, aby pozostawili na czas trwania ETM auta i wybrali bardziej ekologiczne środki transportu. Osoby uczestniczące w akcji wypełniły deklaracje i przyniosły je do CEE. Wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa i upominki.

18 września - TURNIEJ ROWEROWY - odbył się również w ramach Mazurskiej Eko Ligi Szkół Podstawowych. Miał na celu sprawdzenie znajomości zasad ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy i umiejętność poruszania się w ruchu miejskim. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych.

20 września  „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”. - Za okazaniem dowodu rejestracyjnego, można było bezpłatnie poruszać się komunikacją miejska w całym Ełku.

22 września  - RAJD ROWEROWY - trasa szlaku wiodła przez Ełk – Siedliska – Straduny – Przykopka –Buczki – Szeligi – Ełk. Po rajdzie uczestnicy mogli skosztować kiełbasek upieczonych na ognisku w CEE.

Mieszkańcy Ełku, uczniowie z Ełku i okolic chętnie włączyli się do akcji, w której uczestniczyło ok 300 osób.

Powietrze wolne od zanieczyszczeń prowadzi do dłuższego życia i o tym należy pamiętać nie tylko w tygodniu mobilności, lecz w ciągu całego roku.

18.09.2013

Turniej w ramach którego zmagało się ponad 100 uczniów z 22 szkół podstawowych z powiatu ełckiego. Turnieje rozpoczęły się 22 kwietnia 2013 r. Konkursem Wiedzy Przyrodniczej z Okazji Dnia Ziemi. Kolejne zmagania miały miejsce 5 czerwca 2013 roku z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Tym razem w Międzygminnym Konkursie Ekologicznym każdą zgłoszoną szkołę reprezentowali najlepsi uczniowei z klas IV,V i VI. Ostatni etap Mazurskiej Eko Ligi to Turniej Rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, który w tym roku odbywał się pod hasłem "Czyste powietrze - to Twój ruch". Uczniowie zmagali się w teście wiedzy o ruchu rowerowym i wykazywali się umiejętnością poruszania się na rowerze w miasteczku rowerowym. Po podsumowaniu punktów ze wszystkich III etapów Mazusrkiej Ekolo Ligi Szkół Podstawowych wyłonilismy zwycięzców:

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku
  2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
  3. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach

Głowną nagroda był wyjazd na zajęcia edukacyjne do Biebrzańskiego Parku Narodowego ufundowany przez WFOŚiGW w Olsztynie. 

Strony